சென்னை

தமிழகத்தில்  இன்றைய (16/02/2021) மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 451 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,46,026 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,432 பேர் உயிர் இழந்து 8,29,388 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 4,206 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 149 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,33,619 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,127 பேர் உயிர் இழந்து 2,27,928 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,564 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 55,240 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 679 பேர் உயிர் இழந்து 54,128 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 433 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 43,918 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 695 பேர் உயிர் இழந்து 43,027 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 196 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.