சென்னை :

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 586 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,34,171 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,309 பேர் உயிர் இழந்து 8,16,878 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 4,984 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 153 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,30,026 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,085 பேர் உயிர் இழந்து 2,24,192 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,749 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 51,206 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 762 பேர் உயிர் இழந்து 50,065 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 379 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக கோவை மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 53,966 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 666 பேர் உயிர் இழந்து 52,802 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 498 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.