சட்டப்பேரவையில் இன்று எரிசக்தித்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை கோரிக்கை மீதான விவாதம்

Must read

சென்னை:
ட்டப்பேரவையில் இன்று எரிசக்தித்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற உள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் பல்வேறு துறைகளுக்கான மானிய மீதான் கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், சட்டப்பேரவையில் இன்று எரிசக்தித்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை, தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற உள்ளது.

More articles

Latest article