மணக்கும் மல்லிகையின் மருத்துவப்பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

மணக்கும் மல்லிகையின் மருத்துவப்பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

பிராணாயாமம் பயன்கள்! மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

பிராணாயாமம் பயன்கள்! மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

மாதுளம் பழம் ஆண்கள், பெண்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்? மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

மாதுளம் பழம் ஆண்கள், பெண்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்? மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

ஜாதிக்காய் மருத்துவப் பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

ஜாதிக்காய் மருத்துவப் பயன்கள் – மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுகிறீர்களா? உங்களுக்கான ஆலோசனை : மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

தூக்கமின்மையால் அவதிப்படுகிறீர்களா? உங்களுக்கான ஆலோசனை : மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

இணையதள போதை (Cyber Addiction) நோய்களும், தீர்வுகளும்!  மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

இணையதள போதை (Cyber Addiction) நோய்களும், தீர்வுகளும்!  மருத்துவர் பாலாஜி கனகசபை

தினமும் வெந்நீர் மற்றும் சாதாரண நீரில் நீராடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

தினமும் வெந்நீர் மற்றும் சாதாரண நீரில் நீராடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

பிரண்டை: அலோபதி மற்றும் சித்த மருத்துவ பயன்கள்

பிரண்டை: அலோபதி மற்றும் சித்த மருத்துவ பயன்கள்

​நோய் விசயத்தில் போலிகளை கண்டு ஏமாறாதீர்கள்! மருத்துவரின் அறிவுரை

​நோய் விசயத்தில் போலிகளை கண்டு ஏமாறாதீர்கள்! மருத்துவரின் அறிவுரை

இந்திய மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகக்குறைவு : ஆய்வு தகவல்

இந்திய மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு மிகக்குறைவு : ஆய்வு தகவல்

பழஞ் சோறு – (பழைய சோறு) மருத்துவ பயன்கள்

பழஞ் சோறு – (பழைய சோறு) மருத்துவ பயன்கள்

நாமே உருவாக்கும் இன்சுலின் அமெரிக்காவில் open insulin புதிய திட்டம்

நாமே உருவாக்கும் இன்சுலின் அமெரிக்காவில் open insulin புதிய திட்டம்

1 2 3 14