யானை கட்டி போர் அடிப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்களா?

Must read

https://www.facebook.com/mydeenriz/videos/1069304393091236/
மிகவும் அரிது யானை கட்டி போர் அடித்தல். நான் கூட கண்டதில்லை. இனி எங்கும் காண முடியாததும். எல்லாம் இயந்திரம் ஆகி விட்டது.
Mohammed Mydeen

More articles

Latest article