உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16.31 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,31,62,075 ஆகி இதுவரை 33,83,004 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,27,163 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,31,62,075 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 11,821 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 33,83,004 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 14,25,65,813 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,72,13,258 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 25,590 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,36,95,864 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 498 அதிகரித்து மொத்தம் 5,99,862 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,70,97,982 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,10,822 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,46,83,065 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,090 அதிகரித்து மொத்தம் 2,70,319 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,07,89,038 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 69,300 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,55,90,613 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,067 அதிகரித்து மொத்தம் 4,34,852 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,40,62,396 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,885 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 58,63,839 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 112 அதிகரித்து மொத்தம் 1,07,536 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 50,80,456 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,472 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 51,06,862 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 236 அதிகரித்து மொத்தம் 44,537 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 49,32,838 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article