உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16.25 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,25,20,807 ஆகி இதுவரை 33,70,762 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,90,822 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,25,20,807 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 12,511 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 33,70,762 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 14,14,51,795 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,76,98,250 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38,246 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,36,63,974 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 722 அதிகரித்து மொத்தம் 5,99,303 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,67,12,705 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,26,123பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,43,72,243 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,879 அதிகரித்து மொத்தம் 2,66,229 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,04,26,323 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 84,8461 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,55,21,313 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,189 அதிகரித்து மொத்தம் 4,32,785 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,40,28,366 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,025 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 58,48,154 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 173 அதிகரித்து மொத்தம் 1,07,423 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 50,42,584 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,394 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 58,48,154 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 242 அதிகரித்து மொத்தம் 44,301 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 48,94,024 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article