உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15.83 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,83,02,220 ஆகி இதுவரை 32,95,974 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,75,711 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 15,83,02,220 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 12,685 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 32,95,974 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 13,65,79,825 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,84,26,421 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 35,739 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,34,54,565 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 849 அதிகரித்து மொத்தம் 5,95,587 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,63,62,250 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,09,300 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,22,95,911 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,133 அதிகரித்து மொத்தம் 2,42,398 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,83,11,498 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 63,268 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,51,50,628 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,091 அதிகரித்து மொத்தம் 4,21,484 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,36,77,668 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 20,745 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 57,67,959 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 176 அதிகரித்து மொத்தம் 1,06,277 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 48,33,157 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 18,052 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 50,16,141 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 281 அதிகரித்து மொத்தம் 42,746 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 46,91,224 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article