உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.60 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,60,78,724 ஆகி இதுவரை 18,59,759 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,21,338 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,60,78,724 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,941 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 18,59,759 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,10,21,418 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,31,97,547 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,81,505 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,13,41,982 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,905 அதிகரித்து மொத்தம் 3,62,043 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,27,12,409 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,278 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,03,57,569 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 200 அதிகரித்து மொத்தம் 1,49,886 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 99,75,340 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 20,814 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 77,54,560 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 573 அதிகரித்து மொத்தம் 1,96,591 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 68,75,230 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,351 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 32,60,138 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 482 அதிகரித்து மொத்தம் 58,988 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 26,40,036 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article