உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23.25 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,25,76,966 ஆகி இதுவரை 47,61,531 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,23,001 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 23,25,76,966 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,901 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,61,531 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,36,071 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 20,91,97,975 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,86,17,460 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,343 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,37,50,983 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 259 அதிகரித்து மொத்தம் 7,06,317 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,31,86,261 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 27,002 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,36,78,243 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 277 அதிகரித்து மொத்தம் 4,47,225 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,29,24,420 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,668 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,13,51,972 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 238 அதிகரித்து மொத்தம் 5,94,484 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,03,40,373 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 32,417 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 76,64,230 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 58 அதிகரித்து மொத்தம் 1,36,168 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 61,85,570 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,498 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 74,20,913 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 805 அதிகரித்து மொத்தம் 2,03,900 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 66,04,604 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article