உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23.13 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,13,54,370 ஆகி இதுவரை 47,41,613 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,10,964 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 23,13,54,370 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,607 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,41,613 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 4,86,986 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 20,80,27,975 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,85,84,782 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,25,605 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,35,30,633 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,962 அதிகரித்து மொத்தம் 7,02,966 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,30,33,525 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 31,458 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,35,93,492 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 319 அதிகரித்து மொத்தம் 4,46,399 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,28,40,724 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,611 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,13,08,178 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 661 அதிகரித்து மொத்தம் 5,92,357 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,03,19,520 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,710 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 75,65,867 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 182 அதிகரித்து மொத்தம் 1,35,803 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 61,04,818 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 21,438 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 73,54,995 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 820 அதிகரித்து மொத்தம் 2,01,445 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 65,58,780 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article