உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22.92 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,92,62,049 ஆகி இதுவரை 47,05,033 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,50,327 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 22,92,62,049 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,718 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,05,033 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,80,813 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 20,58,80,669 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,86,76,347 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 32,731 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,29,00,906 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 311 அதிகரித்து மொத்தம் 6,91,880 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,25,03,995 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 30,809 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,34,77,819 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 296 அதிகரித்து மொத்தம் 4,45,165 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,27,07,589 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,458 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,12,39,783 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 239 அதிகரித்து மொத்தம் 5,90,786 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,02,80,294 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 29,612 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 74,29,746 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 56 அதிகரித்து மொத்தம் 1,35,203 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 59,81,684 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 20,174 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 72,74,928 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 793 அதிகரித்து மொத்தம் 1,98,218 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 64,98,682 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article