உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19.95 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,95,57,449 ஆகி இதுவரை 42,47,966 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,72,794 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 19,95,57,449 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 7,595 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 42,47,966 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 4,00,445 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 18,00,26,409 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,52,83,074 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 55,533 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,58,93,771 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 213 அதிகரித்து மொத்தம் 6,29,859 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,97,16,272 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 30,031 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,17,25,399 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 420 அதிகரித்து மொத்தம் 4,25,228 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,08,88,702 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,143 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,99,53,501 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 473 அதிகரித்து மொத்தம் 5,57,359 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,86,87,203 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,8508 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 63,12,185 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 785 அதிகரித்து மொத்தம் 1,60,137 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 56,40,783 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,184 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 61,51,803 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51 அதிகரித்து மொத்தம் 1,11,936 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 57,08,964 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article