உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 18.03 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 18,03,44,694 ஆகி இதுவரை 39,06,774 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,24,142 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 18,03,44,694 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,447 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 39,06,774 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,92,400 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 16,50,70,344 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,13,67,576 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12,818 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,44,48,878 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 319 அதிகரித்து மொத்தம் 6,18,287 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,88,45,545 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 54,319 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,00,82,169 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 978 அதிகரித்து மொத்தம் 3,92,014 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,90,56,609 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,14,139 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,81,70,778 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,343 அதிகரித்து மொத்தம் 5,07,240 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,64,83,635 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,320 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 57,62,322 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 33 அதிகரித்து மொத்தம் 1,10,862 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 55,83,247 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,809 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 53,87,545 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 65 அதிகரித்து மொத்தம் 49,358பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 52,48,862 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article