உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2.10 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 2,10,69,091 ஆகி இதுவரை 7,52,728 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,71,555 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,10,69,091 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,322 அதிகரித்து மொத்தம் 7,52,728 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,39,00,557 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.64,640 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 54,432 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 54,14,734 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,249 அதிகரித்து மொத்தம் 1,70,380 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 28,38,388 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 59,432 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 32,29.621 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1301 அதிகரித்து மொத்தம் 1,05,564 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 23,56,640 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 64,142 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,59,613 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1006 அதிகரித்து மொத்தம் 48,144 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 17,50,636 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,097  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 9,07,758 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 124 அதிகரித்து மொத்தம் 15,384 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 7,16,396 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,946  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 5,72,855 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 260 அதிகரித்து மொத்தம் 11,270 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 4,37,617 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article