உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1.77 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 1,77,45,613 ஆகி இதுவரை 6,82,197 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,82,116 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,77,45,613 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,234 அதிகரித்து மொத்தம் 6,82,197 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,11,51,812 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 65,537 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 70,862 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,05,847 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,462 அதிகரித்து மொத்தம் 1,56,747 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 23,27,556 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 52,509 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 26,66,298 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,191 அதிகரித்து மொத்தம் 92,568 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 18,84,051 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 57,704 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,97,054 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 765 அதிகரித்து மொத்தம் 36,551 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 10,95,647 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,482  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,39,981 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 181 அதிகரித்து மொத்தம் 13,963 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,38,410 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,,014  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,93,183 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 193 அதிகரித்து மொத்தம் 8,005 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,26,171 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article