சமத்துவ விருந்து, அயோத்தியா மண்டபம் குறித்து முதல்வரின் பதிலை வரவேற்கும் வகையில் இன்றைய கார்டூன் அமைந்துள்ளது. சமபந்தி போஜனம் என்று இருந்து வந்த நிலையில், போஜனம் என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தை மாற்றப்பட்டு சமத்துவ விருந்து என பெயரிடப்பட்டு உள்ளது.