நல்ல நேரம் எது..

Must read

 நெட்டிசன் பகுதி:
  Azhagappan Karunaikadal அவர்களின் முகநூல் பதிவு:
நல்ல செயல் செய்யக் கூடாத  நேரம் என்று  ஜோதிடம் (பஞ்சாங்கம்)  சொல்லும்  நேரம் எவ்வளவு தெரியுமா..?
………………………………………………………..

இராகுகாலம் 1 மாதத்திற்கு.. 1.30 X 30 = 45
ஒரு ஆண்டிற்கு…………………… 540 மணி
எமகண்டம் 1 மாதத்திற்கு…. 1.30 x 30 = 45
ஒரு ஆண்டிற்கு………………….. 540 மணி
அஷ்டமி (மாதத்திற்கு 2 நாள்)
ஒரு ஆண்டிற்கு… 48×12 = 576 மணி
நவமி (மாதத்திற்கு 2 நாள்)
ஒரு ஆண்டிற்கு …………………..48×12 = 576 மணி
மரணயோகம் 1 மாதத்திற்கு.. 1.30 x 30 = 45
ஒரு ஆண்டிற்கு 540 மணி
கரிநாள் (மாதத்தில் 3 நாட்கள்)
ஒரு ஆண்டிற்கு…. 864 மணி
பிரதமை (பாட்டிமை மாதம் 2 நாட்கள்)
ஒரு ஆண்டிற்கு….. 48×12=576 மணி
சூரிய கிரகணம் ஒரு ஆண்டிற்கு
ஒரு நாள்.. .. 24 மணி
சந்திரகிரகணம் ஒரு ஆண்டிற்கு
ஒரு நாள்………………………….. :24 மணி
மதம் சார்ந்த பண்டிகை ஆண்டிற்கு
33 நாட்கள் ஒரு ஆண்டிற்கு…… 33 x 24 =792 மணி
ஆக, மொத்தம்…… : 5052 மணி
(5052/24 மணி = 210 நாட்கள்)
ஆக ஆண்டிற்கு 365 நாட்களில் 210 நாட்கள் வீண்.
மத நம்பிக்கை என்ற பேரால் விலை மதிக்கமுடியாத
நம் நேரம் வீணடிக்கப்படுகிறது.
 
இதை உணர்ந்தால், வருடத்தின் அத்தனை நாட்களும், நாட்களின் அத்தனை நிமிடங்களும் நல்ல நேரம்தான்!

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article