சென்னை:
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 80 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 80 ரூபாய் குறைந்து 43 ஆயிரத்து 880 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு கிராம் 5 ஆயிரத்து 485 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு கிராம் வெள்ளி 10 காசுகள் அதிகரித்து 76 ரூபாய் 80 காசுகள் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.