8ஆண்டு பாஜக ஆட்சியின் அவலம் குறித்து ஓவியர் பாரியின் கார்டூன் விமர்சித்துள்ளது.