தமிழகத்தில் இன்று 37 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு  –  29/03/2022

Must read

சென்னை

மிழகத்தில் இன்று 37 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு மொத்தம் 34,52,751 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்

இன்று தமிழகத்தில் 25,105 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.  இதுவரை 6,55,37,882 கொரோனா பரிசோதனை நடந்துள்ளது.

இன்று 37 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை 34,52,751 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனாவால் இன்று ஒருவர் கூட மரணம் அடையவில்லை.  இதுவரை 38,025 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 64 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். இதுவரை 34,14,387 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.

தற்போது 339 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இன்று சென்னையில் 20 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதுவரை சென்னையில் 7,51,050 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று ஒருவர் கூட உயிர் இழக்கவில்லை.  இதுவரை 9,068 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

இன்று 22 பேர் குணம் அடைந்து மொத்தம் 7,41,853 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது சென்னையில் 129 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

தமிழக தினசரி கொரோனா பாதிப்பில் செங்கல்பட்டு 4 பேர் உடன் இரண்டாம் இடத்திலும் கோவையும்  3 பேர் உடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது.

மொத்த பாதிப்பில் இரண்டாவதாக உள்ள கோவை மாவட்டத்தில் 3,29,923 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,617 பேர் உயிர் இழந்து 3,27,280 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 26 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த பாதிப்பில் மூன்றாவதாக உள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2,35,423 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,658 பேர் உயிர் இழந்து 2,32,720 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 45 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

More articles

Latest article