இந்த பாட்டை கேளுங்களேன்..

Must read

தமிழகம், அந்த கருமம் பிடிச்ச பாடலை கண்டிப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இதோ… வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழக மக்களுக்காக நிதி திரட்டி அளித்ததோடு, உருகி உருகி பாடியருக்கிறார்களே… தெலுங்கு திரையுலகினர்! இதை எத்தனை பேர் கேட்டிருப்போம்? 

 

More articles

3 COMMENTS

Latest article