உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1.86 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 1,86,91,246 ஆகி இதுவரை 7,03,360 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,53,858 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,86,91,246 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,257 அதிகரித்து மொத்தம் 7,03,360 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,19,08,712 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.65,437 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 54,060 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,17,976 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,348 அதிகரித்து மொத்தம் 1,60,276 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 24,81,134 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 56,411 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 28,08,076 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1394 அதிகரித்து மொத்தம் 96,096 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 19,70,767 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 51,282 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 19,06,613 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 849 அதிகரித்து மொத்தம் 39,820 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 12,81,860 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,159  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,61,423 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 144 அதிகரித்து மொத்தம் 14,351 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,61,471 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,767  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 5,21,318 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 345 அதிகரித்து மொத்தம் 8,884 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,63,751 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article