தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரங்கள்

Must read

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்று சென்னையில் 160 பேரும் கோவையில் 282 பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் இன்று 2,505 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 25,23,943 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 33,503 பேர் உயிர் இழந்து 24,59,223 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 31,218 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 160 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 5,35,439 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 8,267 பேர் உயிர் இழந்து 5,25,523 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,649 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த கொரோனா பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.  ஆனால்  இன்று இங்கு 282 பேர் பாதிக்கப்பட்டு தினசரி பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் முதல் இடத்தில் உள்ளது

இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 2,25,617 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,108 பேர் உயிர் இழந்து 2,19,730 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,779 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1,59,645 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,377 பேர் உயிர் இழந்து 1,56,026 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,242 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

More articles

Latest article