பனைவாழ் மக்கள்

பனைவாழ் மக்கள்

கோடைக்காலம் துவங்கியவுடன் பனைமரத்தில் இறக்கும் பதநீரும், நுங்கும், பனைவெல்லமும் இந்த பனைவாழ் மக்களாலே

இடம் : சோனாரஹள்ளி, மத்துர், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

படம் :செல்வமுரளி

 

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: கோடைக்காலம் துவங்கியவுடன் பனைமரத்தில் இறக்கும் பதநீரும், நுங்கும், பனைவெல்லமும் இந்த பனைவாழ் மக்களாலே
-=-