இந்தியாவில் விலங்குக்கான கொரோனா தடுப்பூசி அறிமுகம்

Must read

புதுடெல்லி:
ந்தியாவில் விலங்குக்கான கொரோனா தடுப்பூசி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா தடுப்பூசி நாய்கள், சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், எலிகள் மற்றும் முயல்களுக்கு பாதுகாப்பானது என்று ஹரியானாவில் உள்ள குதிரைகள் மீதான ICAR-தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜூன் 9 அன்று, வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர், ஹரியானாவில் உள்ள ICAR-National Research Centre on Equines (NRCE) மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட விலங்குகளுக்கான இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு COVID-19 தடுப்பூசியான Anocovax ஐ அறிமுகப்படுத்தினார்.

தடுப்பூசி அல்ஹைட்ரோஜெலை ஒரு துணைப் பொருளாகப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் செயலிழந்த SARS-CoV-2 (டெல்டா) ஆன்டிஜெனைக் கொண்டுள்ளது. இது நாய்கள், சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், எலிகள் மற்றும் முயல்களுக்கு பாதுகாப்பானது என்று நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Anocovax என்பது SARS-CoV-2 Delta (COVID-19) செயலிழந்த விலங்குகளுக்கான தடுப்பூசியாகும். இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICAR) படி, அனோகோவாக்ஸால் வெளிப்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி SARS-CoV-2 இன் டெல்டா மற்றும் ஓமிக்ரான் பதிப்புகள் இரண்டையும் நடுநிலையாக்குகிறது.

ICAR-NRC ஆல் உருவாக்கப்பட்ட விலங்குகளுக்கு அனோகோவாக்கைத் தவிர, தோமர் ‘CAN-CoV-2 ELISA கிட்’  ஒரு உணர்திறன் மற்றும் குறிப்பிட்ட நியூக்ளியோகேப்சிட் புரத அடிப்படையிலான மறைமுக ELISA கிட் கோரைகளில் SARS-CoV-2 க்கு எதிரான ஆன்டிபாடி கண்டறிதலுக்காக அறிமுகப்படுத்தினார்.

More articles

Latest article