இந்திய சினிமாவில் கர்நாடகா இசையின் ஆதிக்கம் எப்படி இருக்கிறது?

Must read


இந்திய சினிமாவில் கர்நாடகா இசையின் ஆதிக்கம் எப்படி இருக்கிறது?
இந்திய சினிமாக்களை நிறைய பார்த்திருக்கிறேன். படம் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன். ஆனால் அதில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. எனது நண்பர்கள் பாராட்டுவதை வைத்து சில விஷயங்களை தெரிந்துக் கொள்வேன்.

More articles

Latest article