மேற்கத்திய இசை மற்றும் இந்திய பாரம்பரிய இசையை கற்றுக் கொள்வதில் உள்ள வித்தியாசம்?
இரண்டும் முற்றிலும் மாறுபட்டது. தினமும் அதற்காக வீட்டில் பணியாற்ற வேண்டியிருந்தது. ஏற்கனவே நான் கற்றதை முற்றிலும் மறந்துவிட்டு புதிதாக படிக்க தொடங்கியது போல் இருந்தது. 5 வயது முதல் இசையுடன் பழகியிருக்கிறேன். மேற்கத்திய இசைக்கு பியானோ வாசிக்க 10 ஆண்டுகள் கற்றுக் கொண்டிருந்தேன். இதுவும் எனக்கு கர்நாடகா இசை கற்றுக் கொள்ள உதவியாக இருந்தது. பாரம்பரிய முறையில் குரு சிஷ்யன் என்ற அடிப்படையில் நேரடி உறவு முறை மூலம் கற்றுக் கொண்டேன். என்னை முழுமையாக இதில் ஈடுபடுத்திக் கெ £ண்டேன்.எனது முழு வாழ்க்கையையும் இதற்காக அர்ப்பணித்து கற்றுக் கொண்டேன்.