பாட்டிவாய்ஸ்:   “தம்பீ, நான் உன் கட்சியே இல்ல… என்ன படக்குனு அடிச்சிறாத…!”

Must read

1461702_484324925061618_9178283480823604_n
கருத்து: ரஹீம்

More articles

Latest article