சென்னை வெள்ளம் , நமது வாசகர் திரு. ராதாகிருஷ்ணன் அனுப்பிய வீடியோ பதிவு.
இடம் : வேளச்சேரி – தாம்பரம் சாலை.

https://www.facebook.com/nikil.sundarajan.007/videos/vb.100001798749079/971916609544955/?type=2&theater