பிரபல ஓவியம் மற்றும் கார்ட்டூனிஸ் அரஸ், இனி வாரம் தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நமது patrikai.com  இதழுக்காக ஸ்பெஷல் கார்ட்டூன்களை அளிக்க இருக்கிறார்.
சமீபத்தில் இணையத்தில் வெளியாகியிருக்கும் அரஸ் அவர்களின் கார்டூன்கள் சில…
சிரிக்க.. சிந்திக்க!