ஆஸ்திரேலியா: தமிழுக்கு மரியாதை!

Must read

a
நெட்டிசன்:
ஸ்ரேலிய நாட்டில் தமிழ் மொழிக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  அந்நாட்டு பாராளுமன்றத்தில் மூன்றாவது தேசிய மொழியாக  தமிழ் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முகநூல் பதிவு:
https://www.facebook.com/kesava.raman.9/videos/vb.100001070504914/1164701883575484/?type=2&theater

More articles

Latest article