சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – டார்வினும் மார்கனும்


English Summary
One minute audio by Subavee about Charles Darwin and Lewis Henry Morgan. Belief versus Truth.