டெல் அவிவ்

ஸ்ரேல் நாட்டில் கட்டுமான பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையில் சீனாவில் இருந்து ஆட்களை இறக்குமதி செய்ய உள்ளனர்.

இஸ்ரேலில் கட்டுமான தொழிலுக்குத் தேவையான ஆட்கள் உள்ளூரில் பற்றாக்குறையாகக்  காணப்படுகிறது.  ஆகவே குறிப்பிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து தொழில் தெரிந்த தொழிலாளிகளை வேலைக்குச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டி உள்ளது  எனவே இஸ்ரேல் நாட்டின் கட்டுமான தொழிலுக்கு தேவையான ஆட்களைக் கொண்டு வருவதற்காகச் சீன கட்டுமான கூட்டமைப்புடன் ஒப்பந்தம் ஒன்று போடப்பட்டு உள்ளது.

தற்போது இஸ்ரேலில் 28 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டு வருவ்தால் இந்த ஒப்பந்தம் இஸ்ரேலின் மக்கள் தொகை மற்றும் குடியுரிமை கழகம் சார்பில் போடப்பட்டுள்ளது.  இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, 3 ஆயிரம் கூடுதல் தொழிலாளர்களைச் சீனாவில் இருந்து இஸ்ரேலுக்குக் கொண்டு வர முடிவானது.

ஆகவே அடுத்த 2 மாதங்களில், இந்த வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களைக் கொண்டு, கட்டுமான பணி செய்வதற்கான ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்பது மற்றும் பணி நியமனம் செய்யும் நடைமுறைகள் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.  இஸ்ரேல் குடியுரிமை கழகம் இந்த பணியாளர்கள் கட்டுமான தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஊக்குவிப்பாக இருக்கும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.