சென்னை:
ன்று, சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து 45
ஆயிரம் ரூபாய் விலையில் விற்பனை ஆகிறது. ஒரு கிராமுக்கு 40 ரூபாய் குறைந்து 5 ஆயிரத்து 625 ரூபாய்க்கு க்கு விற்பனை ஆகிறது.

வெள்ளி ஒரு கிராம் ஒரு ரூபாய் குறைந்து 76 ரூபாய் 50 காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது.