காதலும் பூக்களும் – காதலர் தின சிறப்புக் குறிப்புகள்

Must read

roses
காதலைக் கூற பூக்களைக் காட்டிலும் ஒரு பெரிய தூதுவன் உண்டோ? அன்பு, ஆசை, காதல் போன்ற உணர்வுகளை அழகிய பூக்களைக் கொண்டு சொல்லலாம், அதிலும் குறிப்பாக வண்ண வண்ண ரோஜாக்களைக் கொண்டு.
ஒவ்வொரு நிற ரோஜா பூவுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் உள்ளது:

  • பல நாள் காதலைக் கூற வேண்டுமா, கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது சிவப்பு நிற ரோஜாக்களே.
  • நட்புக்கு, மஞ்சள் நிற ரோஜாக்கள்.
  • ஆரெஞ்சு நிற ரோஜாக்களை நெருங்கிய நட்பிற்கு கொடுங்கள்; காதலாக இருந்தால் இதனுடன் சில சிவப்பு நிற ரோஜாக்களையும் சேர்த்துக் கொடுத்து உறுதிபடுத்திவிடுங்கள்.
  • பிங்கு நிற ரோஜா, பெறுபவர் மிகவும் கருணை கொண்டவரென்று குறிப்பிடும். உங்களுடைய மகிழ்ச்சி மற்றும் நன்றியையும் இந்த நிற பூக்களைக் கொடுத்து சொல்லலாம்.
  • வெள்ளை நிற ரோஜாக்கள், அதன் தூய்மையைகாக, இன்று மலர்ந்த காதலுக்கு, அல்லது இரங்கலுக்கு கொடுக்கலாம். ஆகையால் மிகவும் சிந்தித்து இந்த நிற ரோஜாக்களைக் கொடுங்கள். பெறுபவருக்கு இந்த நிற பூ பிடித்திருந்தால், பிழைத்தீர்கள். இல்லையேல்…மலர்ந்தும் மலராத காதலாகிவிடும் உங்கள் காதல்…ஜாக்கிரதை.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article