சமீபத்திய மழை வெள்ளம் நமக்கு உணர்த்திய சேதிகள் நிறைய. அதைக் கேட்டுப்பாருங்கள்…