கேப்டன் கூட்டணி! நெட்டிசன்கள் கிண்டல்ஸ்!

Must read

இப்போது டாக் ஆஃப் தி நெட்டிசன்ஸ் (!) ம.ந.கூட்டணி,  “கேப்டன் கூட்டணி” ஆனதுதான்.  போட்டுத்தாக்குகிறார்கள்!  ( நடுவில் பாஜகவும் வைதைபடுகிறது பாவம்!)
2-9
 
 
 
bjp
 
 
vajaya
 
 
dmudk

More articles

Latest article