- Advertisement -spot_img

TAG

13 வகை

சாபங்கள் : மொத்த‍ம் 13 வகையான சாபங்கள் இருக்கிறது.

சாபங்கள் மொத்த‍ம் 13 வகையான சாபங்கள் இருக்கிறது.   நமது சனாதன தர்மத்தின்படி 13 வகை சாபங்கள் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றிய சுருக்கமாக சில விவரங்கள் :- 1) பெண் சாபம், 2) பிரேத சாபம், 3) பிரம்ம சாபம், 4) சர்ப்ப சாபம், 5) பித்ரு சாபம், 6) கோ சாபம், 7)...

Latest news

- Advertisement -spot_img