நேரடி ஒளிபரப்பு – மஹாசிவராத்திரி கொண்டாட்டம் – ஈஷா யோகா மையம் , கோயம்புத்தூர்