காமன்வெல்த் 2018: மல்யுத்தப்போட்டியில் இந்திய வீரர் சுனில்குமாருக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: மல்யுத்தப்போட்டியில் இந்திய வீரர் சுனில்குமாருக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த்: வட்டு எறிதல் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு 2 பதக்கம்

காமன்வெல்த்: வட்டு எறிதல் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு 2 பதக்கம்

காமன்வெல்த் 2018: மல்யுத்த போட்டியில் இந்திய வீரர் பாலாசாகேப் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018: மல்யுத்த போட்டியில் இந்திய வீரர் பாலாசாகேப் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018: மல்யுத்த போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பபிதாவுக்கு வெண்கலம்

காமன்வெல்த் 2018: மல்யுத்த போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பபிதாவுக்கு வெண்கலம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதலில்  இந்திய வீராங்கனை தேஜாஸ்வினிக்கு வெள்ளி பதக்கம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய வீராங்கனை தேஜாஸ்வினிக்கு வெள்ளி பதக்கம்

காமன்வெல்த் 2018: ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆடவர், பெண்கள் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

காமன்வெல்த் 2018: ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய ஆடவர், பெண்கள் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

காமன்வெல்த்: ஊனமுற்றோர் பளுதூக்கும் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெங்கலம்

காமன்வெல்த்: ஊனமுற்றோர் பளுதூக்கும் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு வெங்கலம்

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டை போட்டியில் அரைஇறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீரர்கள்

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டை போட்டியில் அரைஇறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீரர்கள்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் ஹீனா சிந்துக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் ஹீனா சிந்துக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த்: கலப்பு பேட்மிட்டன் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த்: கலப்பு பேட்மிட்டன் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: டேபிள் டென்னிஸ் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: டேபிள் டென்னிஸ் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் 3 பதக்கங்கள்,  ஜித்துராஜுக்கு தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் 3 பதக்கங்கள், ஜித்துராஜுக்கு தங்கம்