காமன் வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி பதக்கம்

காமன் வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி பதக்கம்

காமன்வெல்த்: இந்திய குத்துச்சண்டை வீரம் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த்: இந்திய குத்துச்சண்டை வீரம் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018:  குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீரர் மணிஷ் கவுஷிக் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீரர் மணிஷ் கவுஷிக் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டை, துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு மேலும் 2 தங்கம், 1 வெள்ளி

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டை, துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு மேலும் 2 தங்கம், 1 வெள்ளி

காமன்வெல்த்2018: இந்திய வீராங்கனை மேரிக்கோம் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த்2018: இந்திய வீராங்கனை மேரிக்கோம் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018 : இந்தியாவுக்கு இதுவரை 39 பதக்கங்கள்

காமன்வெல்த் 2018 : இந்தியாவுக்கு இதுவரை 39 பதக்கங்கள்

காமன்வெல்த் 2018 : மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற பஜ்ரங் புனியா

காமன்வெல்த் 2018 : மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற பஜ்ரங் புனியா

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டையில் இந்திய வீரர் நமன் தன்வாருக்கு வெண்கலம்

காமன்வெல்த் 2018: குத்துச்சண்டையில் இந்திய வீரர் நமன் தன்வாருக்கு வெண்கலம்

காமன்வெல்த் 2018:  ஸ்குவாஷ் போட்டியில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய தீபிகா பல்லிக்கல் இணை

காமன்வெல்த் 2018: ஸ்குவாஷ் போட்டியில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய தீபிகா பல்லிக்கல் இணை

இந்தியாவுக்கு 16வது தங்கம்:  துப்பாக்கி சுடுதலில் அனிஷும் தங்கம் வென்றார்

இந்தியாவுக்கு 16வது தங்கம்: துப்பாக்கி சுடுதலில் அனிஷும் தங்கம் வென்றார்

காமன்வெல்த் 2018: 2 இந்திய தடகள வீரர்கள் வெளியேற்றம்

காமன்வெல்த் 2018: 2 இந்திய தடகள வீரர்கள் வெளியேற்றம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய வீராங்கனை தேஜ்ஸ்வினி சவந்த் தங்கம்

காமன்வெல்த் 2018: துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்திய வீராங்கனை தேஜ்ஸ்வினி சவந்த் தங்கம்