ஸ்டார்பக்ஸ் விற்காத உணவு தானம்.

Must read

FotorCreated1
 
அமெரிக்க வில் உள்ள ஸ்டார்பக்ஸ் அதன் 7,600 மையங்கள் நிறுவனம் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை வெளியே தூக்கி எரியாமல் மற்றும் விற்காத உணவு , ரொட்டி மற்றும் சலட்களை தானம் செய்ய போகிறது.
ஏழை மக்களுக்கு உதவ, அமெரிக்காவில் ஃபீடிங், ஒரு அமெரிக்க தேசிய திட்டம் சேர்ந்து என்று நேற்று பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் அறிவித்தது.
முதல் ஆண்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் உணவு வழங்க முடியும் என ஸ்டார்பக்ஸ் அறிவித்தது. 2021 இல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு 50 மில்லியன் உணவு வழங்க முடியும். ஏழை அமெரிக்கர்களின் உதவ எஞ்சியிருக்கும் உணவு தானம் செய்ய உணவகங்கள், சிற்றுண்டி அமெரிக்க பீடிங் அமைப்பு ஏழை மக்களுக்கு உதவி வருகிறது.

More articles

Latest article