இன்றைய காட்சிப்படம் : ஆலயம் தொழுவது

 

 

காட்சி : மயிலாப்பூர் கோயிலுக்கு செல்லும் முதியவரை அழைத்துச் செல்லும் சிறுவன்

படம் : திரு.நாணா, சென்னை

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: ஆலயம் தொழுவது, திரு.நாணா, மயிலாப்பூர் கோயிலுக்கு
-=-