இந்த நாள் இனிய நாள் : 27.07.2016

Must read

1

இந்த நாள் இனிய நாள் :  27.07.2016

புதன்கிழமை

சூர்ய உதயம்
05.56.39 am
சூர்ய அஸ்தமனம்
19.10.00 Pm

சந்திர உதயம்
24.42.51Pm
சந்திர அஸ்தமனம்
12.56.56

பகற்காலம்
13.13.21
இராக்காலம்
10.47.04

யோகம் 
ஸுலம்
19.27.56

கரணம்கெளலவ 15.21.36
கரணம்தைதில 26.13.00

சந்திரன் ராசி 
மேஷம்

சூர்யன் ராசி
கர்கடகம்

சூர்ய நட்சத்திரம்
பூசம்

சந்திரன் நட்சத்திரம் 
அஸ்வினீ,பரணி

Ritu – முதுவேனில்

அயனம்தட்சிணாயனம் 
ஸம்வத்ஸ்வரம் ( வடக்கு) செளமியம்

ஸம்வத்ஸ்வரம்  துன்முகி

விக்கிரமாதித்திய ஸகாப்தம் – 2073

விக்கிரமாதித்ய ஸகாப்தம் – (கர்தகம்)-2072

சகவருஷம் -1938

Solar thithi – 12

Solar month ஆவணி

நட்சத்திரம் 
இன்று  காலை 10.42வரை
அஸ்வினீ பின் பரணி

திதி இன்று பிற்பகல்  03.59 வரை அஷ்டமி பின் நவமி

யோகம்சித்த,மரண

சூலம்வடக்கு

அமங்கலமான நேரம்
ராகு – 12.00 – 01.30 pm
எம– 07.30 -09.00am
குளிகை -10.30am – 12.00  pm

நல்லநேரம்

காலை 09.15am- 10.15 am

மாலை 
04.45- 05.45 pm

கெளரி நல்லநேரம்
காலை 10.45 – 11.45 am

மாலை
06.30 – 07.30 pm

துர்முகூர்த்தம்  
12.00 – 12..50 Pm

மங்களகரமான நேரம்

அபிஜித் முகூர்த்தம்

12.00. -12.50 pm

சந்திராஷ்டமம்ஹஸ்தம்

கணித்தவர்

ஜோதிடரத்னா மிதுன கணேசன்

More articles

Latest article